Vandaag treedt het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in werking. Vanaf 1 april 2022 moeten bedrijven gecertificeerd zijn om cv-ketels, gashaarden en geisers te mogen plaatsen, onderhouden of repareren. Het nieuwe stelsel moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag gaat.

Voorzitter Doekle Terpstra: “Het is goed dat de wetgeving eindelijk in werking treedt. De wettelijke CO-certificering is van groot belang om het aantal ongevallen met koolmonoxide terug te dringen. Elk ongeluk is er een teveel. Daarom heeft Techniek Nederland haar verantwoordelijkheid genomen bij de totstandkoming van de wettelijke regeling.”

Erkenning voor het vak

Consumenten en zakelijke opdrachtgevers mogen straks alleen nog een gecertificeerd bedrijf inschakelen om werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen uit te voeren. Terpstra: “Het vak krijgt met de Gasketelwet de erkenning die het altijd al verdient. Cv-ketels, geisers en gashaarden worden dankzij de nieuwe wet veiliger.”

Handhaving belangrijk

Terpstra benadrukt dat handhaving van de regeling belangrijk is. “We moeten voorkomen dat er een oneerlijk speelveld ontstaat. De overheid heeft een belangrijke rol om daarop toe te zien. Techniek Nederland zal dat nauwlettend volgen.”

Zo min mogelijk rompslomp

Techniek Nederland heeft zich ingezet voor een certificeringsregeling met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp. Terpstra: “Het kost onze leden hoe dan ook tijd en inspanning om te voldoen aan de certificeringseisen. We helpen de ondernemers daarom met een model CO-kwaliteitshandboek. Monteurs kunnen hun vakbekwaamheid aantonen met een theorietoets en een praktijkexamen. Techniek Nederland heeft die samen met opleidingsfonds Wij Techniek, de vakbonden, NVKL en InstallQ ontwikkeld. De vakbekwaamheid staat straks ook in een digitaal Vakpaspoort.”

Geldig certificaat wordt verplicht

Vanaf 1 april 2022 mogen bedrijven zonder een geldig certificaat geen werkzaamheden meer aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren. Ze zijn in overtreding wanneer ze dat wel doen. Ook degene die opdracht geeft aan een niet-gecertificeerd bedrijf is vanaf 1 april 2022 in overtreding. Woningbezitters, gebouweigenaren, huurders en verhuurders moeten er dus goed op toezien dat ze een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Online register gecertificeerde bedrijven

Om opdrachtgevers te helpen bij het vinden van een gecertificeerd bedrijf komt er een online register. Dit register is beschikbaar wanneer de eerste bedrijven zijn gecertificeerd. Ook is een beeldmerk ontwikkeld dat bedrijven verplicht moeten voeren, zodat zij goed herkenbaar zijn als gecertificeerd bedrijf. In het najaar van 2021 start een publiekscampagne om meer bekendheid te geven aan de gevaren van koolmonoxide. Ook de verplichting die vanaf 1 april 2022 geldt, komt in de campagne aan bod.

Overgangsperiode

Morgen gaat een overgangsperiode van anderhalf jaar in. Die is nodig om de sector tijd te geven ervoor te zorgen dat hun monteurs over de vereiste deskundigheid en nieuwste inzichten op het gebied van koolmonoxide en gasverbrandingsinstallaties beschikken. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland heeft tools en opleidingen laten ontwikkelen om bedrijven hierbij te ondersteunen. De komende tijd worden instellingen aangewezen waarbij bedrijven zich kunnen laten certificeren.

Gevaren koolmonoxide

Het wettelijk stelsel volgt op aanbevelingen in het rapport ‘Koolmonoxide Onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (november 2015). Uit dit rapport blijkt dat een groot deel van de ongevallen met koolmonoxide wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van handelen door installateurs. Ook blijkt uit dit rapport dat bestaande certificaten en erkenningen te weinig garantie bieden voor professionele aanleg en veilig onderhoud van installaties. Het stelsel geeft bovendien invulling aan het advies van de Gezondheidsraad (juli 2019) over de gevaren van blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide.gas

Open chat
Hoe kan ik u helpen?
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?